Perdaems Landbouwtechniek
Gastfoto’s van Fred de Feijter
Geplaatst op 18 juni 2014

Tijdens deze gastfoto reportage van Fred de Feijter gaan we terug naar 1 en 4 April. Prachtig weer om te gaan zaaien en planten op het land, daarnaast gaat het grondverzet ook door, dit alles op Zeeuws- Vlaanderen.

 photo IMG_5644Kopie_zpsc6f37504.jpg
Een John Deere 7430 met 3-assige Joskin dumper.
 photo IMG_5645Kopie_zpsd1417cea.jpg

 photo IMG_5646Kopie_zpsd2672e36.jpg

 photo IMG_5647Kopie_zps1357d7eb.jpg
Een Fendt 933 Black Beauty met 3- assige Dewa dumper van loonbedrijf Vereecke de Cleene uit Evergem (B).
 photo IMG_5648Kopie_zpsb48c979b.jpg

 photo IMG_5650Kopie_zps76140493.jpg

 photo IMG_5651Kopie_zpsf3f2ff8b.jpg

 photo IMG_5653Kopie_zps9a77360b.jpg
Uien zaaien door een Renault Ceres 95X met Agricola Italiana zaaimachine van loonbedrijf Dekker- Haartsen uit Biervliet.
 photo IMG_5654Kopie_zps43fcee16.jpg

 photo IMG_5656Kopie_zps2f3c15bb.jpg

 photo IMG_5657Kopie_zps820b1a2b.jpg

 photo IMG_5659Kopie_zps2102004e.jpg
Een voorbijkomer, een Fendt 818 met Dezeure dumper van loonbedrijf Frederik Mercy uit Sint- Laureins (B).
 photo IMG_5660Kopie_zpsea42bbd1.jpg

 photo IMG_5661Kopie_zps9542205b.jpg

 photo IMG_5662Kopie_zps2fe47de2.jpg
Diverse Cat en Volvo dumpers.
 photo IMG_5663Kopie_zps1bf79854.jpg

 photo IMG_5664Kopie_zpscf1e9db7.jpg

 photo IMG_5665Kopie_zps23c752df.jpg
Een John Deere 6100 met klepelmaaier van loonbedrijf Brasser van der Sluis uit Zuidzande.
 photo IMG_5667Kopie_zps171f3501.jpg
Een tweede combinatie van Brasser, een John Deere 6820 met Ducker front en achter klepelmaaier.
 photo IMG_5669Kopie_zpscff3f2c5.jpg

 photo IMG_5670Kopie_zps194fb5a1.jpg
Een Fendt 920 met 3- assige Dezeure kipper op de achtergrond, op de voorgrond een Cat 324E rupskraan van Sinke groep uit Kruiningen, en de Fendt 933 die we eerder zagen.
 photo IMG_5671Kopie_zps7669e9a8.jpg

 photo IMG_5672Kopie_zpse0d4e9b7.jpg

 photo IMG_5673Kopie_zpsf555efb3.jpg

 photo IMG_5674Kopie_zpsf3f24314.jpg

 photo IMG_5675Kopie_zpsf9ae228b.jpg

 photo IMG_5676Kopie_zpsbfb97f1e.jpg

 photo IMG_5677Kopie_zps3dd2963e.jpg
Kijken we verder op 4 April. Aardappels poten door een Deutz Fahr Agrotron 150.7 met AVR Rotovator en Miedema Structural 40 pootmachine van loonbedrijf Gebr. Tas uit Waterlandkerkje.
 photo IMG_5679Kopie_zpscfcb1199.jpg

 photo IMG_5680Kopie_zps29ea04ad.jpg

 photo IMG_5681Kopie_zpsd99c678f.jpg

 photo IMG_5684Kopie_zps9a7faaec.jpg

 photo IMG_5685Kopie_zpsbf8a257f.jpg

 photo IMG_5686Kopie_zps31f90769.jpg
Een Deutz Fahr DX6.50 met cultivator van Gebr. Tas.
 photo IMG_5687Kopie_zps8d96cb74.jpg
Een van de aanvoercombinaties van het pootgoed; een Deutz Fahr Agrotron 235 met zelfbouw kipper van Gebr. Tas.
 photo IMG_5688Kopie_zpsa1824576.jpg
En een Fendt 820 met Veenhuis kipper van akkerbouwbedrijf van Waes.
 photo IMG_5689Kopie_zpsebb89367.jpg

 photo IMG_5692Kopie_zps15152f0e.jpg
En met een laatste foto van deze aanvoercombinatie komen we alweer aan een eind. Bedankt Fred de Feijter, voor het opsturen van uw foto’s!

Zelf foto’s gemaakt? Stuur ze op naar info@trekkertrekker.nl !

Displaying 32 Comments
 1. thijs zegt:

  Wat een prachtige dumpercombinaties!
  Waarvoor diende het grondwerk?

 2. thijs zegt:

  Natuurlijk daar gaan de hectares die zo nodig zijn…

 3. Arlene zegt:

  7 Things About Tattooed Pornstars You’ll Kick Yourself For
  Not Knowing best newcomer Pornstar

 4. Issac zegt:

  9 Signs You’re The Pornstar Tiktok Expert female Pornstars

 5. Howard zegt:

  How Local SEO Consultant Its Rise To The No. 1 Trend On Social Media local seo services london

 6. Lavonda zegt:

  9 Signs You’re The Pornstars On Adultwork Expert top british Pornstars

 7. Eliza zegt:

  Watch Out: How Defra Exempt Multi Fuel Stoves Is Taking Over And What You Can Do About It Defra compliant stoves list

 8. Eulah zegt:

  A Brief History History Of Zanussi Side By Side Fridge Freezer Integrated Side By Side Fridge Freezers

 9. Tamie zegt:

  A Guide To Onlyfans Pornstars From Beginning To End Playmate Kayleigh Wanless

 10. Gloria zegt:

  10 Reasons That People Are Hateful Of Vibrator
  Clit Best clit Stimulators

 11. Shay zegt:

  5 Laws Everybody In Best Backlink Builder Software Should Be Aware Of Automated backlink builder Software

 12. Ollie zegt:

  7 Simple Tricks To Rocking Your CSGO Cases Opening Sites case revolution (https://shenasname.ir/ask/user/eventraft59)

 13. Lula zegt:

  “Ask Me Anything”: Ten Responses To Your Questions About Vibrator Clit womens Vibrators

 14. Mittie zegt:

  The Reason Why CS GO Case New Is Everyone’s Passion In 2023 winter Offensive Weapon case

 15. Carrol zegt:

  How Counter Strike Global Has Changed The History Of Counter Strike Global Counter strike Global offensive

 16. Rich zegt:

  Five All CSGO Skins Projects To Use For Any Budget gamma 2 Case

 17. Jodie zegt:

  17 Signs You’re Working With CS GO Weapon Case Counter Strike

 18. Carma zegt:

  7 Simple Tips To Totally Intoxicating Your Uk Butt Plugs
  Vibrating butt plug

 19. Rigoberto zegt:

  10 Meetups Around Sex Machine Price You Should Attend Sex Machine Shop (Https://Mybookmark.Stream/)

 20. Jay zegt:

  Automated Link Building Software Tools To Ease Your Daily Lifethe One Automated Link Building Software Trick That Should Be Used
  By Everyone Know automated link building software

 21. Melva zegt:

  7 Simple Tips For Rolling With Your Mesothelioma Attorney mesothelioma Lawyer

 22. Zandra zegt:

  What Is Car Key Programmer Near Me And How To Utilize It Mobile Key programming

 23. Maya zegt:

  5 Killer Quora Answers On Upvc Window Repairs upvc Window repairs near me

 24. Zachery zegt:

  Small Bunk Bed For Kids Tools To Help You Manage Your Daily Life Small Bunk Bed For Kids Trick Every
  Person Should Learn Small Bunk bed for kids

 25. Lettie zegt:

  See What Blown Double Glazing Repairs Tricks The Celebs Are
  Making Use Of Double glazing repair

 26. Elvira zegt:

  The 10 Most Scariest Things About Private ADHD Assessment Cost private adhd assessment Cost

 27. Silas zegt:

  For Whom Is Private Diagnosis ADHD And Why You Should Consider Private Diagnosis ADHD private adhd assessment online uk

 28. Carolyn zegt:

  9 Lessons Your Parents Taught You About Adult Adhd Treatments
  Adult Adhd Treatments

 29. Major zegt:

  See What Treating ADHD In Adults Tricks The Celebs Are Using treating adhd in adults, drinkquilt5.bravejournal.net,

 30. Reynaldo zegt:

  11 Strategies To Completely Redesign Your Test For ADHD In Adults adhd testing online (Coral)

 31. Margie zegt:

  17 Reasons To Not Not Ignore Private Mental Health Assessment London mental Health Online Assessment

Laat een reactie achter


Facebook